Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík Zatvoriť
Zatvoriť

Reklamačný poriadok isexshop.sk sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od www.sexshoponline.sk, zaplatený a len v priebehu záručnej doby, ktorá je na všetky výrobky 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednávky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Obchodným zákonníkom.
Internet Business s.r.o., vlastniaci a prevádzkujúci www.sexshoponline.sk je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.
Vzhľadom na charakter a povahu tovaru neodstraňujeme vady na výrobku. Pri reklamácií sa môžete rozhodnúť, či Vám vymeníme tovar kus za kus, vrátime zaplatenú sumu alebo s doplatkom/preplatkom vymeníme za iný tovar.

Postup reklamácie:

  1. Kontaktujte nás emailom na info@sexshoponline.sk, alebo telefonicky na čísle 0944 393 713.
  2. Pošlite tovar na našu korešpondenčnú adresu - INTERNET BUSINESS s.r.o., P.O.BOX 854 01, Bratislava 5.
  3. Tovar pošlite klasicky poštou. Dobierky nebudú prevzaté.
  4. Pribaľte k tovaru faktúru/dodací list a reklamačný protokol ktorý si môžete stiahnuť tu.
  5. Doručenie reklamovaného tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás.
  6. O celom priebehu reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom

Sťažnosť na prepravcu tovaru

V zriedkavých prípadoch sa stáva, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zlého zaobchádzania prepravcu. Ak sa prepravca pokúša doručiť poškodený alebo nekompletný tovar alebo obal, zákazník môže odmietnuť takýto tovar prevziať, prípadne môže ho prevziať, ale zároveň odporúčame zásielku pred doručovateľom otvoriť, starostlivo preskúmať a spísať zápis o škode. Takýto zápis je doručovateľ povinný podpísať.

Ak máte podozrenie, že došlo k poškodeniu tovaru vinou prepravcu, prosím neodkladne nás kontaktujte.